Interpellation om införande av barnkonventionen som lag

Interpellation RV191461

Datum

2019-08-27

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer fäljande frågor i interpellationen:

  • har det påbörjats något arbete med att anpassa den politiska organisationen till dem nya kraven?
  • om inte, varför har det inte skett?
  • när kommer rutiner och förutsättningar för hur regionen politiskt kommer att hantera denna viktiga fråga att vara på plats?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av