Angående förskrivningar av ADHD-medicin till barn och unga

Interpellation RV191391

Datum

2019-08-14

Författare

Ingvar Jonsson (SD)

Ingvar Jonsson (SD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • hur ser det ut med förskrivningar av ADHD-medicin?
  • har den ökat på senare tid?
  • finns vetskap inom BUP om den troligtvis negativa effekten på barnens utveckling av hjärnan vid intag av Metylfenidat?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av