Interpellation om otryggheten i Västmanland

Interpellation RV191364

Datum

2019-08-08

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vad kostar det i genomsnitt för hälso- och sjukvården i Region Västmanland att ta hand om en skottskadad person?
  • hur har sommarens våldsvåg påverkat hälso- och sjukvården i Västmanland?
  • hur många personer har fått vård i Västmanland på grund av våld och övergrepp under 2019?
  • hur ser utvecklingen ut kring antalet personer som fått vård i Västmanland på grund av våld och övergrepp de senaste tre åren?
  • vad avser du att göra i din roll som förtroendevald i Region Västmanland för att Västmanland ska bli tryggare?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av