Interpellation om hot och våld mot vårdpersonal

Interpellation RV191208

Datum

2019-06-27

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård ställer följande frågor i interpellationen:

  • anser du att minoritetsstyret gjort tillräckligt för att Region Västmanland skall vara en trygg arbetsplats?
  • vad avser du att vidta för åtgärder för att Region Västmanland ska bli en tryggare arbetsplats?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av