Motion om att ta glesbygdsmedicinen till Västmanland

Motion RV181372

Datum

2018-08-22

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

glesbygdsmedicin

Malin Gabrielsson (KD) föreslår att

  • utvärdera hur glesbygdsmedicinen skulle kunna bli en del av västmanländsk vård.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 93 f.

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 §79 att

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av