Motion om att den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystem

Motion RV181347

Datum

2018-08-17

Nyckelord

journalsystem

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår att

  • Region Västmanland är pådrivande för en länsutredning och plan för hur en övergång till ett gemensamt journalsystem kan ske, inklusive att samordningsvinster och kostnader redovisas i arbetet.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 93 e.

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 §78 att

Motionen anses besvarad.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av