Motion om att återinföra nattillägget och införa nya former för tjänstgöring.

Motion RV181287

Datum

2018-08-03

Nyckelord

nattillägg

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion att

  • nattilägget återinförs som ersättningsform
  • att en anställningsform för endast helgarbete införs
  • att möjligheten att arbeta ständig natt återinförs.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-09-19 § 93 d.

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 §77 att

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av