Minska kötiderna till vården - inrätta ett vårdgarantikontor!

Motion LTV 120431

Datum

2012-04-25

Nyckelord

vårdgarantikontor

Motionärerna föreslår: 

  • att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inrätta ett centralt vårdgarantikontor.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 50

                                * att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av