Motion om gratis mensskydd för tjejer

Motion RV190970

Datum

2019-05-22

Nyckelord

mensskydd

Heidi-Maria Wallinder, Hans Jansson, Pratima Åslund och Fredrik Stockhaus, samtliga (V) yrkar i motionen att

 

  • Region Västmanland startar en försöksverksamhet med kostnadsfria mensskydd till unga tjejer upp till och med 23 år. 
  • försöksverksamheten utvärderas efter ett år inför beslut om fortsättning.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §66

 

Fullmäktige beslutade 2020-02-18 § 20  att

Motionen avslås. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av