Motion om att ge sjukhusets ordningsvakter tillgång till radiokommunikation

Motion RV190749

Datum

2019-04-16

Nyckelord

radiokommunikation

Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård , båda (M),  yrkar i motionen att

regionfullmäktige beslutar att ge ordningsvakter och säkerhetspersonal inom Region Västmanlands verksamheter tillgång till RAKEL.  

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §66.

Fullmäktige beslutade 2019-10-22 §121 att motionen bifalls.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av