Motion om översyn av avgifter för digital telefonuppföljning

Motion RV190734

Datum

2019-04-12

Författare

Anna Nygren (M)

Anna Nygren (M) yrkar i motionen att

regionfullmäktige utreder en översyn patientavgifter vid digital-telefonuppföljning vid kontroller som kan ersätta fysiska mottagningsbesök.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §66.

 

Fullmäktige beslutade 2019-09-17 § 104 att

Motionen bifalls

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av