Översyn av avgifter för digital-telefonuppföljning

Motion RV190734

Datum

2019-04-12

Författare

Anna Nygren (M)

Anna Nygren (M) yrkar i motionen att

regionfullmäktige utreder en översyn patientavgifter vid digital-telefonuppföljning vid kontroller som kan ersätta fysiska mottagningsbesök.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §66.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av