Motion om drogtester för anställda inom Region Västmanland

Motion RV190690

Datum

2019-04-05

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

drogtest

Stephanie Bruksgård (M) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanland inför rutinen att alla nyanställda ska erbjudas drogtest innan påbörjad anställning
  • Region Västmanland inför rutinen att slumpmässigt drogtesta medarbetare

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §66.

Fullmäktige beslutade 2019-02-18 §19 att

Motionen avslås. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av