Interpellation om Region Västmanlands förmåga att ta emot IS-terrorister

Interpellation RV190949

Datum

2019-05-21

Författare

Janeth Persson (SD)

Janeth Persson (SD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vilka ekonomiska resurser och vilka specialkompetenser är avsatta för att klara av att hantera de problem som terrorister har med psykiska och fysiska skador?
  • vilka ekonomiska resurser och vilka specialkompetenser är avsatta för att klara av att hantera de problem som IS-barn har med psykiska och fysiska skador och hjälpa dem att hantera dem trauman de upplevt, där vissa även tränats för och/eller deltagit i strid och mord?
  • hur avser man att placera IS-barnen i köerna till barnpsykiatrin och habiliteringen då Regionen redan har problem med långa väntetider. Kommer det att bli undanträngningseffekter för andra patienter som behöver psykiatrisk hjälp i den redan hårt ansträngda vården?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §81.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av