Interpellation om effekter av införandet av samlad service

Interpellation RV190682

Datum

2019-04-05

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

samlad service

Maria Dellham (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • finns det något protokollfört beslut på att införa "samlad service" att ta del av?
  • gjordes någon kostnadsberäkning innan beslutet för vad avdelningarnaska betala för samlad service+
  • hur många personer har nyanställts i samband med införandet av samlad service?
  • kommer exempelvis undersköterskor inom Västmanlands sjukhus att sägas upp som en konsekvens av införandet?
  • om ja, hur många?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-18 §81.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av