Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

Motion RV190641

Datum

2019-03-29

Författare

Maria Liljedahl (SD), Ingvar Jonsson (SD)

I motionen yrkar Ingvar Jonsson (SD) och Maria Liljedahl (SD) att

  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utreda kostnaderna för, och möjligheten att införa allmän HPV-vaccinering av pojkar i region Västmanland.

Fullmäktige beslutade 2019-09-17 § 101 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av