Införande av akutbilar inom psykiatrin

Motion RV190644

Datum

2019-03-29

Författare

Maria Liljedahl (SD)

I motionen yrkar Maria Liljedahl (SD) att:

  • ett projekt med akutbilar inom psykiatrin startas.
  • projektet utvärderas inom två år efter projektstart och att det därefter tages ställning till om akutbilar inom psykiatrin skall införas permanent i region Västmanland.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av