Inrätta ett jämställdhetspris

Motion RV190610

Datum

2019-03-22

I motionen yrkar Johanna Ritvadotter (V), Fredrik Stockhaus (V), Heidi-Maria Wallinder (V) och Pratima Åslund (V) att

  • det inrättas ett jämställdhetspris enligt intentionerna i motionen.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av