Inrätta ett jämställdhetspris

Motion RV190610

Datum

2019-03-22

I motionen yrkar Johanna Ritvadotter (V), Fredrik Stockhaus (V), Heidi-Maria Wallinder (V) och Pratima Åslund (V) att

  • det inrättas ett jämställdhetspris enligt intentionerna i motionen.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av