HBT-certifiering av Landstingets verksamheter.

Motion LTV 120427

Datum

2012-04-24

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

HBT-certifiering

Motionären Helena Hagberg (FP) yrkar att Landstingsfullmäktige beslutar:

  • att Landstingsstyrelsen får i uppdrag att HBT-certifiera Ungdomsmottagningarna.

  • att Landstingsstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av landstingets övriga verksamheter.      

      -  Landstingsfullmäktige beslutade  2012-10-24 § 121

                                  *  att anse motionen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av