Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljning

Motion RV190421

Datum

2019-03-01

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

I motionen yrkar Mikael Andersson Elfgren att

  • Region Västmanland ansöker hos regeringen att under en försöksperiod tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, detta förutsatt att gårdsförsäljning går att kombinera med alkoholmonopolet.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2019-04-16 §28.

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-16 §61 att

Motionen bifalls.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av