Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljning

Motion RV190421

Datum

2019-03-01

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

I motionen yrkar Mikael Andersson Elfgren att

  • Region Västmanland ansöker hos regeringen att under en försöksperiod tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, detta förutsatt att gårdsförsäljning går att kombinera med alkoholmonopolet.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av