Motion om skyddsväst till ambulanspersonalen

Motion RV190374

Datum

2019-02-21

I motionen yrkar Mikael Andersson Elfgren (M) och Jenny Landernäs (M) att

  • ambulanspersonalen i Region Västmanland ges tillgång till skyddsvästar.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 20190416 §28a.

 

Fullmäktige beslutade 2019-10-22 § 120 att motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av