Motion ang skyddsväst till ambulanspersonalen

Motion RV190374

Datum

2019-02-21

I motionen yrkar Mikael Andersson Elfgren (M) och Jenny Landernäs (M) att

  • ambulanspersonalen i Region Västmanland ges tillgång till skyddsvästar.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av