Interpellation om mat och kultur i Västmanland

Interpellation RV190686

Datum

2019-04-05

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Elisabeth Wäneskog (KD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • anser regionrådet att arrangemang liknande "Aptitrundan" skulle kunna bidra till att öka intresset för mat i Västmanland?
  • hur ser regionrådet på ett arrangemang för Västmanland som skulle handla om både kultur och mat under samma dagar?
  • på vilket sätt skulle Region Västmanland kunna bidra till att ett sådant arrangemang blir av?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av