Interpellation om första linjens psykiatri

Interpellation RV190684

Datum

2019-04-05

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vad menar du med första linjens psykiatri?
  • var och i vilken form ska satsningen ske?
  • hur omfattande är den ekonomiskt?
  • kommer samverkan att ske med andra delar av samhället?
  • om så ska ske med vilka kommer man att samverka?
  • om inte, varför inte?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av