Interpellation om utökad tjänstgöringsgrad för Västerås Sinfonietta samt konstnärlig personal på Västmanlands teater

Interpellation RV190683

Datum

2019-04-05

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

sinfonietta

Interpellanten Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • anser ansvarigt regionråd att det är rätt att arbeta för utökad tjänstöringsgrad för Västerås Sinfonietta och personal på Västmanlands teater när ett stort sparkrav på 400 miljoner pågår?
  • hur motiverar regionrådet beslutet att verka för högre utgifter för Västerås Sinfonietta när region Västmanland skall spara 400 miljoner? 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av