Angående effekter av införandet av samlad service

Interpellation RV190682

Datum

2019-04-05

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

samlad service

Maria Dellham (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • finns det något protokollfört beslut på att införa "samlad service" att ta del av?
  • gjordes någon kostnadsberäkning innan beslutet för av avdelningarna ska betala för samlad service?
  • hur många personer har nyanställts i samband med införandet av samlad service?
  • kommer exempelvis undersköterskor inom Västmanlands sjukhus att sägas upp som en konsekvens av införandet? Om  ja,hur många?

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av