Interpellation om vårdskador

Interpellation RV190681

Datum

2019-04-05

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

vårdskador

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • varför har Region Västmanland ett så högt antal anmälningar av vårdskador inom sjukhusvården?
  • anser du att det är ett problem att sjukhusvården har så hög andel anmälningar?
  • vad avser du att vidta för åtgärder för att minska antalet vårdskador?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av