Interpellation angående timanställda

Interpellation RV190672

Datum

2019-04-03

Författare

Niklas Strand (V)

Nyckelord

timanställda

Niklas Strand (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • har regionrådet kännedom om att vi behandlar personal i regionen på detta sätt?
  • tycker regionrådet att det rimmar väl med god personalpolitik?
  • är det rimligt att så stor del av personalen har den här typen av otrygg anställningsform?
  • om inte, vad tänker regionrådet göra åt situationen?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av