Interpellation om brist på specialistvård i Västmanland inom vanliga kvinnosjukdomar

Interpellation RV190460

Datum

2019-03-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

kvinnosjukdom

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor interpellationen:

  • vad anser du om att det saknas tillgång till specialiserad vård i Västmanland inom utmattning och migrän?
  • hur vanligt är det att en person med svår huvudvärk eller kronisk migrän återremitteras tillbaka till primärvården utan åtgärd?
  • på vilket sätt sprids kunskap till primärvården om nya och väl fungerande behandlingsmetoder inom stressrelaterad sjukdom och migrän när specialistkompetens saknas?
  • vilka åtgärder kommer styret ta för att bättre synliggöra stressrelaterad sjukdom?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av