Interpellation om hanteringen av narkotikaklassade preparat på vårdavdelningar

Interpellation RV190680

Datum

2019-04-05

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

narkotika

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Anser ansvarigt regionråd att rutiner kring hantering av narkotikaklassade preparat fortfarande inte behöver insatser?
  • Om ytterligare insatser ändå har bedrivits, i så fall vilka?
  • Anser ansvarigt regionråd att det var rätt beslut att endast göra en riktad insats mot verksamhetschefer när beskedet över hur mycket narkotikasvinn som fanns kom?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av