Inrättande av patientlotsar

Motion LTV 120528

Datum

2012-05-23

Nyckelord

patientlotsar, pilotprojekt

Motionärerna föreslår:

  • att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med patientlotsar.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade  2013-03-27 § 93

                               *  att avslå motionen.

 

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av