Interpellation angående sommaravtal

Interpellation RV190614

Datum

2019-03-22

Författare

Fredrik Stockhaus (V)

Nyckelord

sommaravtal

Fredrik Stockhaus (V) ställer följande frågor till ansvarigt regionråd:

  • Vad blir kostnaden för sommaravtal 2019?
  • Är sommaravtal något som inte kan planeras bort?
  • Har allt som kunnat göras också gjorts för att säkra bemanning utan sommaravtal?
  • Är det din ambition att Region Västmanland kommer att kunna bemanna sommaren utan sommaravtal i framtiden?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Bifogade handlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av