Interpellation angående bemanningen av ambulansen i sommar

Interpellation RV190616

Datum

2019-03-25

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

ambulans

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer frågor till ansvarigt regionråd:

  • Kommer antalet aktiva ambulanser minska under sommaren? Om ja, med hur många?
  • Vilka kommuner kommer att drabbas av minskad tillgänglighet till ambulans?
  • Hur kommer detta att påverka patientsäkerheten?
  • Kommer Region Västmanland, även under sommarmånaderna, nå 90 % av alla prioritet 1-uppdrag inom 15 minuter?
  • Vad avser du att göra på kort och lång sikt för att säkerställa bemanningen och arbetsmiljö för personalen inom ambulanssjukvården?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av