Interpellation om oklarheter i ansvar gällande sjuka barn

Interpellation RV190298

Datum

2019-02-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

barn

 Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Anser regionrådet fortfarande att det är angeläget att erbjuda adekvat vård till barn med komplexa besvär och att tidiga insatser är viktiga?
  • Hur ser uppdraget ut för att tydliggöra ansvar mellan barnkliniken och BUP och av vilken anledning har detta uppdrag inte verkställts 2018?
  • Varför får inte barnens specialistläkare remittera till barn och ungdomshälsan vilket varit ett önskemål från bägge verksamheterna under en längre tid? Finns det anledning att ompröva denna regel?
  • När kan unga patienter och deras föräldrar räkna med att samarbetet och gränsdragning mellan barnkliniken och dess vårdgrannar gällande psykisk vård fungerar?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av