Interpellation om publikt och tillgängligt sjukhusbibliotek.

Interpellation RV190295

Datum

2019-02-08

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Nyckelord

bibliotek

 Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Anser du att bibliotekets nuvarande placering är optimal?
  • Kommer du att arbeta för att synliggöra bibliotekets allmänna bokbestånd?
  • Om inte, hur motiverar du det?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av