Angående arbetet med full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Interpellation RV190283

Datum

2019-02-07

Författare

Fredrik Stockhaus (V)

Nyckelord

funktionsnedsättning

 Fredrik Stockhaus (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • På vilket sätt verkar du för att öka medvetenheten om UNCRPD och vad som följer av Sveriges ratificering av den avseende Region Västmanlands samtliga verksamheter?
  • Hur arbetar du för att få tillgängligheten till all information och alla e-tjänster som faller under Region Västmanlands ansvar ska bli fulständig för människor med funktionsnedsättning?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av