Interpellation angående magoperationer

Interpellation RV190277

Datum

2019-02-06

Författare

Silvana Enelo-Jansson (M)

Nyckelord

magoperationer

 Silvana Enelo-Jansson (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Hur många kvinnor har begärt men nekats operation för rektusdiastas i Västmanland de senaste åren?
  • Vad anser du om att vården är så ojämlik beroende på om patienten är skriven i Västmanland eller Västerbotten/Uppsala?
  • Ser du problem att på sikt om fler och fler patienter upplever att de måste betala dyrt privat för operationer som upplevs som nödvändiga trots att de redan betalt för vården en gång via skattsedeln?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av