Interpellation om mobilt omhändertagande inom psykiatrin

Interpellation RV190234

Datum

2019-01-31

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

mobilt, psykiatri

 Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Anser du att det behövs en möjlighet till akut/mobilt omhändertagande även för psykiatriska patienter?
  • Kommer du att agera för att se till att denna lösning, eller något liknande , blir verklighet?
  • Om ja, när då?
  • Om nej, hur motiverar du det?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av