Interpellation om vård på rätt vårdnivå inom Rättspsykiatrin

Interpellation RV190233

Datum

2019-01-31

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

Rättspsykiatri

 Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Är du medveten om problematiken?
  • Anser du att det är viktigt att patienter vårdas på rätt vårdnivå?
  • Har du för avsikt att agera för att säkerställa att även de rättspsykiatriska patienterna kommer att vårdas på rätt vårdnivå?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av