Interpellation angående kallelser till mammografiundersökning

Interpellation RV190232

Datum

2019-01-31

Författare

Mohammed Rashid (M)

Nyckelord

mammografi

 Mohammed Rashid (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Hur ofta uppdateras invånarnas register i Region Västmanland och hur säkerställs att registret är uppdaterat?
  • Skickas kallelse till alla kvinnor som är 40-74 år?
  • Vilka åtgärder avser Region Västmanland vidta för att fler kvinnor med utländsk bakgrund uppsöker mammografin?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av