Interpellation angående att Västmanlands Sjukhus Västerås tappar i ranking

Interpellation RV190231

Datum

2019-01-31

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

ranking

 Anna Nygren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Varför faller Västmanlands Sjukhus Västerås i rankingen?
  • Anser du att det är ett problem att vi faller i rankingen?
  • Vad avser du att göra för att säkerställa att Västmanlands Sjukhus Västerås åter tar en tätposition som Sveriges bästa mellanstora sjukhus,

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av