Ungdomsavtal för framtiden.

Motion LTV 120417

Datum

2012-04-20

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

handledning, ungdomsavtal, utbildning

Motionärerna Torsten Källberg (FP) och Helena Hagberg (FP) föreslår:

  • att Landstinget, i egenskap av arbetsgivare, arbetar för en större lönespridning i yrken som idag har en mycket sammanpressad lönestruktur.

  • att Landstinget, nu tar upp lokala förhandlingar för att få till stånd särskilda ungdomsavtal inom lämpliga yrkesområden.

  • att Landstinget, med målsättningen att skapa många ungdomsjobb med särskilda ungdomsavtal, snarast inventerar var dessa jobb kan skapas. 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade  2012-10-24 § 122

                                 *  att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av