Interpellation angående finansiering av kultursatsningar

Interpellation RV190230

Datum

2019-01-31

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

kultur

 Tomas Högström (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Vilka vetenskapliga studier stöder regionrådet sig på när han gör sina uttalanden?
  • Ska uttalandena tolkas som att kostnaderna för regionen minskar med 3 till 10 kronor för varje satsad krona på kulturen?
  • Anser regionrådet att det inrättande av ett länskonstmuseum och ökade satsningar inom kulturområdet är prioriterat av minoritetsstyret med tanke på de ekonomiska utmaningar som hälso- och sjukvården står inför?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av