Interpellation angående drogscreening av patienter på allmänpsykiatriska mottagningar inom Region Västmanland

Interpellation RV190227

Datum

2019-01-31

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

drogscreening

 Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Vad är syftet med att drogscreena alla patienter vid nybesök inom allmänpsykiatriska mottagningar inom Region Västmanland.
  • Vad kostar alla drogscreenings vid de allmänpsykiatriska mottagningarna?
  • Anser ansvarigt regionråd att det är rätt att neka patienter vård för uteblivet urinprov?
  • Anser ansvarigt regionråd att det är bra att patienter men inte personal drogtestas?

 Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av