Interpellation om (TNE) Tillnyktringsenheten?

Interpellation RV190220

Datum

2019-01-30

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

Tillnyktringsenheten

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Anser du att det är realistiskt att tro att TNE öppnar under 2019?
  • Kommer du att ta ansvar för att tillse att TNE öppnas under 2019?
  • Har problemen och tidsförskjutningen kommunicerats av kommunerna?
  • Kommer du att ta ansvar för att kommunikation sker med kommunerna?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av