Interpellation om falska dokument

Interpellation RV190123

Datum

2019-01-16

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Är kontrollen tillräcklig av dokument vid anställning?
  • Skulle motsvarande kunna ske inom Region Västmanland?
  • Om kontrollen inte är tillräcklig och att motsvarande skulle kunna ske inom region Västmanland , vad ämnar du göra åt det?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av