Interpellation om trygghet och säkerhet för färdtjänstresenärer

Interpellation RV190081

Datum

2019-01-09

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Vilka kvalitetskrav ställs på taxibolagen vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken?
  • Krävs utdrag ur belastningsregistret för nyanställda chaufförer?
  • Vilken utbildning får chaufförerna om funktionsnedsättningar?
  • Vad tänker du politiskt göra för att alla ska kunna åka tryggt?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 § 17

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av