Interpellation ang hyrpersonal

Interpellation RV190051

Datum

2019-01-03

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

hyrpersonal

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

Varför uppnåddes inte målet?

Kommer minoritetsstyret att sätta ett nytt mål för när Region Västmanland kommer vara oberoende av hyrpersonal?

Vad kommer du vidta för åtgärder för att göra Region Västmanland oberoende av hyrpersonal?

När kommer Region Västmanland att vara oberoende av hyrpersonal?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 §17

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av