Interpellation om hyrpersonal

Interpellation RV190051

Datum

2019-01-03

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

hyrpersonal

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Varför uppnåddes inte målet?
  • Kommer minoritetsstyret att sätta ett nytt mål för när Region Västmanland kommer vara oberoende av hyrpersonal?
  • Vad kommer du vidta för åtgärder för att göra Region Västmanland oberoende av hyrpersonal?
  • När kommer Region Västmanland att vara oberoende av hyrpersonal?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-19 § 17

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av