Interpellation om regionens arbete med HBTQ-frågor

Interpellation RV190475

Datum

2019-03-08

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

HBTQ

Interpellanten Johanna Ritvadotter (V) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

  • Hur långt har arbetet med HBTQ-diplomering av sjukvården kommit och blir det klart under 2019?
  • När HBTQ-diplomeringen av sjukvården är avklarad, kommer regionens övriga verksamheter att stå på tur?
  • Vad vill regionen få ut av sitt deltagande i länsnätverket för HBTQ-frågor?
  • Har en utvärdering av regionens deltagande i Västerås Pride genomförts och planeras deltagande även detta år och vid fler Pridefiranden i länet?
  • Har ovan nämnda utbildningsinsats för medarbetare genomförts?
  • Hur säkerställs att "alla med HBTQ-identitet ska känna sig inkluderade och synliggjorda i regionens kulturverksamheter?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av