Interpellation om fler regiondrivna vårdcentraler

Interpellation RV190444

Datum

2019-03-06

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Interpellanten Heidi-Maria Wallinder (V) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

  • Anser du att det finns behov av fler vårdcentraler i Västerås de närmaste åren?
  • Kommer du att verka för att de offentligt drivna vårdcentralerna blir fler?
  • Om nej, hur motiverar du det?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av