Interpellation om arbets- och vårdmiljö inom Vuxenpsykiatrin Västerås

Interpellation RV190468

Datum

2019-03-08

Författare

Hans Jansson (V)

Nyckelord

vuxenpsykiatri

Hans Jansson (V) ställer frågor till ansvarigt regionråd:

  • Pågår det något arbete med att få fungerande kylning inom Vuxenpsykiatrins lokaler i Västerås?
  • Kommer arbets- och vårdmiljön att ha åtgärdats till sommaren?
  • Om inte, vad finns det för hinder?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-04-16 §56.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av