Motion angående den goda måltiden inom offentlig sektor

Motion LTV 120318

Datum

2012-03-26

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

förbättring, måltid, patient

Motionären Birgitta Andersson (C) yrkar att Landstingsfullmäktige beslutar:

  • att ta fram en policy och riktlinjer för genomförandet av den goda måltiden inom offentlig sektor vid Västmanlands sjukhus, där faktorer såsom rummet, mötet, maten och atmosfären särskilt belyses.

  • att utreda förutsättningarna för att utbilda omvårdnadspersonalen vid Västmanlands sjukhus i mat och måltidsfrågor utifrån den goda måltiden i offentlig sektor.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 § 11

                                 *  att  i den del som handlar om policy för den goda måltiden, avslå motionen.

                                 *  att  i den del som handlar om utredning av förutsättningarna för utbildning av personal, anse                                                  motionen besvarad.

                                                    

                                                                                                           

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av